Grupy nauczania dla

dzieci

Grupy dla dzieci - 6 latki
Grupy dla dzieci - szkoły podstawowe

Grupy nauczania dla

młodzieży

Grupy dla młodzieży - gimnazjum
Grupy dla młodzieży - liceum

Grupy nauczania dla

dorosłych

Dorośli poziom 1 - beginners
Dorośli poziom 2 - elementary
Dorośli poziom 3 - pre-intermediate